MENU

Apskaitos sprendimai verslo įmonėms.

FINAS – buhalterinė ir darbo užmokesčio apskaitos programa

100% debesų technologijos

Apskaitos sprendimai biudžetinėms įstaigoms.

FinISA – biudžetinių įstaigų apskaita pagal VSAFAS standartą.

Biudžetas – miestų ir rajonų savivaldybių iždo planavimo sistema.