Apskaitos sprendimai biudžetinėms įstaigoms

UAB „Eksitonas Business Solutions“ turi ilgametę patirtį dirbant su miestų ir rajonų savivaldybės administracijomis, biudžetinėmis įstaigomis. Mūsų sukurtus produktus sėkmingai naudoja daugelis įstaigų. Sprendimai apima iždo planavimą, įstaigų apskaitą pagal VSAFAS standartą, įstaigų ir savivaldybių atsiskaitymą su finansų ministerija, strateginį planavimą, nekilnojamo turto registrą ir k.t.

 
Pageidaujate sužinoti plačiau ?
Kreipkitės elektroniniu paštu info@eksitonas.lt arba telefonu 8-45 582261

 

BIUDŽETAS – Iždo planavimas

Iždo planavimo ir kontrolės sistema: planinės išlaidos, kasinės išlaidos, pajamų projektas, faktinės pajamos, mokėjimo paraiškos ir k.t.

FinNet – kosolidavimo sistema

Konsolidavimo sistema apimanti planines, kasines išlaidas, biudžeto projektą, strateginį planavimą.

FinISA – buhalterinė apskaita pagal VSAFAS

FinISA – buhalterinės apskaitos programa skirta biudžetinių įstaigų apskaitai tvarkyti, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).