Pradinių likučių įvedimas

Programoje numatyta galimybė pirkėjų, tiekėjų, atsargų ir ilgalaikio turto likučius importuoti iš paruoštų Excel šablonų.

Didžioji knyga

Pardavimų valdymas

Atsargos

Ilgalaikis turtas